Skip to main content
 首页 » 游戏攻略

《热血传奇》徒弟级别与师徒声望关系表

2020年05月06日 00:50:00690

热血传奇

徒弟等级 师父所获声望 徒弟所获声望 

22级 1 1 

23级 1 0 

24级 1 1 

25级 2 0 

26级 2 2 

27级 2 0 

28级 2 2 

29级 2 1 

30级 3 2 

31级 3 2 

32级 3 2 

33级 3 2 

34级 3 2 

35级 4 2 

总共 32 19

注:28级以后就不能再拜师


评论列表暂无评论
发表评论